Konkurranseregler


OBS! Registrering av innkomst og levering av fangst innen kl. 15:00 lørdag ved de ulike startstedene.

For sent innlevert fangst vil ikke bli registrert i konkurransen.

Premieutdeling Lørdag 01. fra kl. 19:30 og utover fra scenen ved Snåsa Hotell

Her finner du reglene for fiskekonkurransene under Snåsavatnet Fiskefestival. Det avholdes en konkurranse som strekker seg over begge dagene, Fredag 30. Juni og Lørdag 01. Juli.

 1. Påmelding fiskekonkurranse Fredag 30. juni 2023 på hvert startsted fra 14.30 – 17.00 (og på utvalgte punkter lørdag morgen, se tabell). Fiskekonkurransen starter kl. 15.00 og fangst må leveres ved startsted seinest Lørdag 01. juli kl. 15.00.
 2. Fiskekonkurransen starter Fredag 30. juni kl. 15.00 og slutter kl. 15.00 Lørdag 01. juli.
 3. Deltakerne på fiskefestivalen kan fiske fritt i hele Snåsavatnet under konkurransen.
 4. Det kan fiskes fra land og fra båt. Det er ingen begrensning i antall personer pr. båt/team, men KUN en båt per team!
 5. Åpen Klasse:  Det er tillatt med fiske med stenger, oter eller marklokker. Det er ingen begrensning i antall redskaper pr båt. Fiske med trål, garn, teine og line eller annen faststående redskap er ikke tillatt.

Oterklasse: Fiske i oterklassen kan kun foregå med vanlig oter (Spinner-, flue og wobbleroter), i tillegg åpnes det for inntil 2 fiskestenger per båt.

 1. Deltakerne må sette seg inn i de offentlige bestemmelser for fiske i Snåsavatnet.
 2. Det kreves at deltakeren skal ha registrert innkomst (innen kl. 15:00 Lørdag), samt være tilstede under premieutdelingen for å kunne motta premie, dette gjelder for alle kategorier og klasser.
 3. All innlevert fisk innen tidsfristen vil bli veid og merket. De som kan være med i konkurransen om størst fisk oppfordres til å ta med fisken til premieutdelingen.
 4. All fisk som leveres til innveiing skal komme til veiestasjon via Snåsavatnet og/eller båt.
 5. Informasjon om vekter på fisk og total fangst offentliggjøres etter premieutdeling.
 6. Arrangøren kan utføre kontroll av fiskerne på Snåsavatnet under konkurransen.
 7. Juks eller forsøk på dette, vil medføre diskvalifisering og utestengelse fra festivalens fiskekonkurranse for alltid.
 8. Berusede fiskere blir avvist og diskvalifisert.
 9. Det er krav om desinfeksjon av utstyr og båt for alle utenlandske fiskere og alle som har fisket i vassdrag i Norge som er infisert med Gyro. Det er et krav at alle båter som er benyttet i andre vassdrag MÅ være tømt for vann før utsett på Snåsavatnet.
 10. Snåsavatnet Fiskefestival forbeholder seg retten til å ta bilder av de premierte under fiskefestivalen.

Regler Gullvekta:

 1. Samlet fangst 30.06 – 01.07 gjelder i konkurransen om gullvekta.
 2. Gullvekta gjelder premie for samlet ideal fangst som team registrerer ved innkomst.
 3. Gullvekta trekkes direkte under premieutdelingen lørdag 01. juli.
 4. Den / de som har samlet fangst lik eller nærmest årets gullvekt, vinner 100.000 kr. Dersom to eller flere har lik eller er like nærme gullvekta, deles hovedpremien.
 5. Innveiing skjer: Se tabell!

Det er krav om desinfeksjon av utstyr og båt for alle utenlandske fiskere og alle som har fisket i vassdrag i Norge som er infisert med Gyro. Dette er deltagerens eget ansvar å gjennomføre.

 Vis forsiktighet på vatnet og bruk flytevester! Arrangøren har ikke ansvar for eventuelle ulykker eller skader under fiskekonkurransen. Ved ulykke ring 113. – Ønsker du kontakt med arrangør, eller har behov for assistanse ring 47 61 85 81 (Marte Hegge Berg).