Startplasser


Under fiskekonkurransen har du mulighet til å starte ut fra 4 ulike startsteder.

Viosen – Ligger i Snåsa Sentrum/Viosen. Her er det egen marina med mulighet for utsetting av større båter.

Vegset Camping ( Vekseth har mulighet for båtutsett og er behjelpelige med dette.) 

Strindmoen

Føllingstua Camping – Mulighet til å sette ut båter.

Det er viktig å huske at man må komme til en startplass før konkurransen slutter.