Premiering


Fiskekonkurransen under Snåsavatnet Fiskefestival er todelt. Det fiskes fredag 09.00-18:00 og lørdag fra kl. 08.00 – 16.00. Det blir mye premiering. Det konkurreres om Gullvekta, største fisk, største fangst med mer. I tillegg er det både deltakerpremier og ungdomspremier. Det konkurreres begge dagene. Ønsker du å ha størst mulighet til å vinne i disse klassene dobler du derfor muligheten ved å delta både fredag og lørdag!

Gullvekta

 • Pengepremie på hele 50.000,-

Største fangst (alle dagsfangster er med  separat i konkurransen)
Fangst fredag og lørdag regnes som 2 dagsfangster.

 • 1. plass – 12.500,- Pengepremie 7 500 kr – Gavekort Elbe Normark 5 000 kr
 • 2. plass – 3000 ,- Gavekort Elbe Normark 3 000 kr
 • 3. plass – 2 000,- Fiskeutstyr til en verdi av 2 000 kr levert av G – sport Grong

Største fisk (fangst fra begge dagene teller)

 • 1. plass – 25.000,- Pengepremie 15 000 kr – Gavekort Elbe Normark 10 000 kr
 • 2. plass – 10.000,- Pengepremie 5000 kr – Gavekort Elbe Normark 5 000 kr
 • 3. plass – 5 500,- Pengepremie 2 500 kr – Gavekort Elbe Normark 3 000 kr

 

 • Største Røye/Rør – Gavekort 2 ukers fiske Holden Statsskog verdi 500 kr
 • Minste Fisk – premieres med gavepremie verdi 1200,- (Weekend i en av Snåsa Fjellstyrets hytter)

Andre Premier

 • Deltagerpremier fredag:  Gavepremie – Trekkes ut blant deltagerne som har vært med på fiskekonkurransen fredag – og som stiller under uttrekningen ved Snåsa Hotell fredags kveld kl. 21.30!
  – Woblerpakke verdi Nkr 1600,- ( 8 woblere )
  – Shimano Nasci 2500 Veil 1999,-
  – Shimano Beastmaster 270 ML Veil 2299,-

 

 • 2 ungdomspremier á 2 700 kr,- Gavepremie Shimano Fiskesett

 

 • NY 2017! Oterfiskerpremie! Alle lag som fisker med oter er med i en uttrekningskonkurranse. Alle team – medlemmer i det laget som blir uttrekt får et Rapala – otersett hver til en verdi av 1200 kr!

 

Arrangøren tar forbehold om endringer vedr. gavepremier.

 

Premien for GULLVEKTA 2017 er på hele 50.000,-