Konkurranseregler


 1. Påmelding fiskekonkurranse fredag 05. juli 2019 på hvert startsted fra 16.30 – 18.00, Fiskekonkurransen starter kl. 17.00 og fangst må leveres startsted seinest kl. 21.00.
 2. Påmelding fiskekonkurransen lørdag 06.juli 2019 på hvert startsted kl. 07.30- 10.00.
 3. Fiskekonkurransen starter kl. 08.00 og slutter kl. 16.00 lørdag 06.juli
 4. Deltakerne på fiskefestivalen kan fiske fritt i hele Snåsavatnet under konkurransen.
 5. Det kan fiskes fra land og fra båt. Det er ingen begrensning i antall personer pr. båt/team.
 6. Det er tillatt med fiske med stenger, oter eller marklokker. Det er ingen begrensning i antall redskaper pr båt. Fiske med trål, garn, teine og line eller annen faststående redskap er ikke tillatt. Fiske i oterklassen kan kun foregå med Spinner-, flue- og wobbleroter.
 7. Deltakerne må sette seg inn i de offentlige bestemmelser for fiske i Snåsavatnet.
 8. Det kreves at deltakeren skal ha registrert innkomst (innen kl. 16.00 lørdag), samt være tilstede under premieutdelingen for å kunne motta premie, dette gjelder for alle kategorier og klasser.
 9. All innlevert fisk innen tidsfristen vil bli veid og merket. All fangst som blir veid inn skal også tas med av deltagerne på konkurransen etter innveiing.
 10. Informasjon om vekter på fisk og total fangst offentliggjøres etter premieutdeling.
 11. Arrangøren kan utføre kontroll av fiskerne på Snåsavatnet under konkurransen.
 12. Juks eller forsøk på dette, vil medføre diskvalifisering og utestengelse fra festivalens fiskekonkurranse for alltid.
 13. Berusede fiskere blir avvist og diskvalifisert.
 14. Det er krav om desinfeksjon av utstyr og båt for alle utenlandske fiskere og alle som har fisket i vassdrag i Norge som er infisert med Gyro. Det er et krav at alle båter som er benyttet i andre vassdrag MÅ være tømt for vann før utsett på Snåsavatnet.
 15. Snåsavatnet Fiskefestival forbeholder seg retten til å ta bilder av de premierte under fiskefestivalen.
 16. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre innholdet av gavepremiene.

Regler Gullvekta:

 1. Fangster innlevert fredag 06.juli og lørdag 07.juli gjelder i konkurransen om GULLVEKTA. En dags fangst gjelder som «ett lodd» i trekkinga om gullvekta.
 2. Gullvekta gjelder premie for samlet ideal fangst som en person, båt eller et team registrerer ved innkomst.
 3. Årets GULLVEKT trekkes direkte under premieutdelingen Lørdag 06.juli
 4. Den / de som har samlet fangst lik årets Gullvekt med + / – 10 gram, vinner 100.000 kr.
 5. Innveiing skjer:Fredag: 20.00-21.00

         Lørdag: 14.30 – 16.00

Det er krav om desinfeksjon av utstyr og båt for alle utenlandske fiskere og alle som har fisket i vassdrag i Norge som er infisert med Gyro. Dette er deltagerens eget ansvar å gjennomføre. For mer info se: https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/hvordan_skal_jeg_desinfisere_fiskeutstyret_mitt.2189

Nyhet! «Du ringer- vi bringer». Midtpunktet kafe lager- og Hjelde Maskinservice bringer pizza ut til fiskere på lørdag. (Se eget infoark ved påmelding)