Konkurranseregler


Her finner du reglene for fiskekonkurransene under Snåsavatnet Fiskefestival. Det avholdes en konkurranse som strekker seg over begge dagene, Fredag 29. Juni og Lørdag 30. Juni

 1. Påmelding fiskekonkurranse fredag 29. juni 2018 på hvert startsted fra 16.30 – 18.00, Fiskekonkurransen starter kl. 17.00 og fangst må leveres startsted seinest kl. 21.00.
 2. Påmelding fiskekonkurransen lørdag 30. juni 2018 på hvert startsted kl. 07.30- 10.00.
 3. Fiskekonkurransen starter kl. 08.00 og slutter kl. 16.00 lørdag 30. juni.
 4. Deltakerne på fiskefestivalen kan fiske fritt i hele Snåsavatnet under konkurransen.
 5. Det kan fiskes fra land og fra båt. Det er ingen begrensning i antall personer pr. båt/team.
 6. Det er tillatt med fiske med stenger, oter eller marklokker. Det er ingen begrensning i antall redskaper pr båt. Fiske med trål, garn, teine og line eller annen faststående redskap er ikke tillatt. Fiske i oterklassen kan foregå med Spinner-, flue og wobbleroter.
 7. Deltakerne må sette seg inn i de offentlige bestemmelser for fiske i Snåsavatnet.
 8. Det kreves at deltakeren skal ha registrert innkomst (innen kl. 16.00 lørdag), samt være tilstede under premieutdelingen for å kunne motta premie, dette gjelder for alle kategorier og klasser.
 9. All innlevert fisk innen tidsfristen vil bli veid og merket. All fangst som blir veid inn skal også tas med av deltagerne på konkurransen etter innveiing.
 10. Informasjon om vekter på fisk og total fangst offentliggjøres etter premieutdeling.
 11. Arrangøren kan utføre kontroll av fiskerne på Snåsavatnet under konkurransen.
 12. Juks eller forsøk på dette, vil medføre diskvalifisering og utestengelse fra festivalens fiskekonkurranse for alltid.
 13. Berusede fiskere blir avvist og diskvalifisert.
 14. Det er krav om desinfeksjon av utstyr og båt for alle utenlandske fiskere og alle som har fisket i vassdrag i Norge som er infisert med Gyro. Det er et krav at alle båter som er benyttet i andre vassdrag MÅ være tømt for vann før utsett på Snåsavatnet.
 15. Snåsavatnet Fiskefestival forbeholder seg retten til å ta bilder av de premierte under fiskefestivalen.

Regler Gullvekta:

 1. Fangster innlevert fredag 29. juni og lørdag 30. juni gjelder i konkurransen om GULLVEKTA.
 2. Gullvekta gjelder premie for samlet ideal fangst som en person, båt eller et team registrerer ved innkomst.
 3. Tre alternative vekter velges tilfeldig. En av disse velges under premieutdelingen lørdag 2. juli.
 4. Den / de som har samlet fangst lik årets Gullvekt med + / – 10 gram, vinner 75.000 kr. Hvis ingen vinner overføres premien til neste år og det legges på 25 000 kr i GULLVEKTA.
 5. Dersom to eller flere er innenfor +/ – 10 gram på den valgte idealvekta deles hovedpremien.

Innveiing skjer:

Fredag: 20.00-21.00

Lørdag: 14.30 – 16.00

Det er krav om desinfeksjon av utstyr og båt for alle utenlandske fiskere og alle som har
fisket i vassdrag i Norge som er infisert med Gyro. Dette gjøres ved Snåsa Hotell.

Nyhet! «Du ringer- vi bringer». Midtpunktet kafe lager- og Hjelde Maskinservice bringer pizza ut til fiskere på lørdag. (Se eget infoark ved påmelding)