Resultater fiskekonkurransen 2016


Største Fisk
Team Deltakere
1. Rapala Pro Guide Kjell C Ramberg 3520g
Jim Frode Rygh
Mikael Rygh
2. NOOB Ole Petter Hjelde 2600g
Jørgen Sandnes
Tølløv Gravbrøt
3. Vi prøver igjen Arvid Nordhøy 2520g
Peder Grong
Peder Duun
Ingvild Nordhøy
4. Team Lilja Esten Tømmerås 2280g
Vivian S. Tømmerås
Robert Sundli
Kristin Bartnes
5. Odd Einar Sæther Odd Einar Sæther 2260g
Største Fangst
1. Team Holum Kjell Arild Gravseth 18700g
Rolf Tømmerås
2. Team Håen Terje Tømmervold 16540g
Bjørn Eggen
3. Team Timi-Jan Jan Erik Slåttbråten 15700g
Jan Aas
4. Team Holum Kjell Arild Gravseth 15100g
Rolf Tømmerås
5. Rock Your Boat Iver Kippe 12600g
Minste Fisk
Team Østvika Arnulf Kjerkol 40g
Største Rør
Per Malmo Per Malmo 500g

Under finner du komplett resultatliste for 2016

Resultat 2016